Szanowni Pa??stwo!


Mamy przyjemno??? przedstawi? Pa??stwu ofert? naszej firmy. Na rynku poligraficznym dzia??amy od 1991 roku. Ju?? od kilku lat sw? obecno??? zaznaczamy wystawiaj?c si? na Mi?dzynarodowych Targach Poligraficznych "Poligrafia" w Poznaniu.

We wsp????pracy z wieloma renomowanymi firmami i w oparciu o szerokie kontakty poza granicami oraz na terenie naszego kraju, prowadzimy sprzeda?? nowych (Adast, Romayor, Dominant, Maxima; sztancyngle, nacinarki, falcerki itd) oraz u??ywanych maszyn niemal wszystkich technologii poligraficznych, jak r??wnie?? innych urz?dze?? i akcesori??w niezb?dnych w ka??dej drukarni.

Zapewniamy kompleksowy serwis, doradztwo techniczne i zaopatrzenie w cz???ci zamienne do maszyn takich firm jak: ADAST a tak??e HEIDELBERG, ROLAND, M??LLER, MARTINI, BREHMER itd. Proponujemy Pa??stwu r??wnie?? sprzeda?? wa??k??w gumowych i naci?g??w do wszystkich typ??w maszyn poligraficznych.


Wsp????pracujemy z kadr? do??wiadczonych i wysoko wykwalifikowanych mechanik??w:
L M Print Bytom - Maszyny i urz?dzenia poligraficzne 
Tadeusz Byrski
tel. 506 815 742
Bielsko-Bia??a
     L M Print Bytom - Maszyny i urz?dzenia poligraficzne 
Grzegorz Budujkiewicz
tel. 601 436 997
Katowice
     L M Print Bytom - Maszyny i urz?dzenia poligraficzne 
Marek Socha??
tel. 601 524 667
Katowice
L M Print Bytom - Maszyny i urz?dzenia poligraficzne 

Adam Fura
tel. 504 916 102
Gliwice???
     L M Print Bytom - Maszyny i urz?dzenia poligraficzne 

Tadeusz Kurek
tel. 605 084 777
Krak??w
     L M Print Bytom - Maszyny i urz?dzenia poligraficzne 

Zenon Owczarek
tel. 606 972 655
???d??
L M Print Bytom - Maszyny i urz?dzenia poligraficzne 
Andrzej Gazecki
tel. 602 338 263
Pozna?????
     L M Print Bytom - Maszyny i urz?dzenia poligraficzne 
J??zef Rozek
tel. 601 657 330
Inowroc??aw
     L M Print Bytom - Maszyny i urz?dzenia poligraficzne 

Marek Franusik
Gilotyny IDEAL
tel. 601 064 898
ca??a Polska???


Zapraszamy do odwiedzania naszych stron internetowych, gdzie znajd? Pa??stwo szczeg????owe informacje dotycz?ce asortymentu oraz cen zawartych w naszej ofercie.

Mapa dojazdu i dane kontaktowe


L&M Print - Mapa dojazduF.H.U. L & M
ul. Dworcowa 35/4
41-902 Bytom
tel/fax (032) 281-92-74
tel. kom. 0601-471-899, 0601-527-024
e-mail: lmprint@kki.pl

e-mail: poligrafiabytom@wp.pl


Maszyny u??ywaneO??rodek Bada?? i Analiz SIMP